Disclaimer

Gusto ko lang pong linawin na lahat ng sinabi ko dito ay personal kong opinion. Hindi balak ng may-ari ng blog nito ang makasakit ng damdamin. 

lahat ng kwento dito ay base lang sa mga experience na pinagdadaanan araw-araw ng owner na nagbibigay linaw at leksyon sa sariling buhay niya. 

Lilinawin ko rin na separate ang buhay ko propesyonal sa buhay personal ko dito. 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...